Artykuły dla tagu: osoba-pokrzywdzona

Fałszywe oskarżenie

dodano:

Fałszywe oskarżenie jest przestępstwem. Za takie uważa się niezgodność podanych faktów. Za nieprawdziwe oskarżenie uważa się również postawienie zarzutu popełnienia czynu zabronionego cięższego, niż osoba popełniła w rzeczywistości. Odpowiedzialność sprawcy przestępstwa składania fałszywych oskarżeń „Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania...

Ściganie z oskarżenia publicznego a ściganie z oskarżenia prywatnego – różnice

dodano:

Polski system prawno-karny wyróżnia dwa tryby ścigania przestępstw: ściganie z oskarżenia publicznego (publicznoskargowy) – ściganiem zajmuje się państwo, a oskarżycielem jest np. prokurator. Wyróżnia się tu przestępstwa ścigane z urzędu i na wniosek pokrzywdzonego. ściganie z oskarżenia prywatnego (prywatnoskargowy) – gdzie akt oskarżenia przygotowany,...