Artykuły dla tagu: falszywe-oskarzenie

Fałszywe oskarżenie

dodano:

Fałszywe oskarżenie jest przestępstwem. Za takie uważa się niezgodność podanych faktów. Za nieprawdziwe oskarżenie uważa się również postawienie zarzutu popełnienia czynu zabronionego cięższego, niż osoba popełniła w rzeczywistości. Odpowiedzialność sprawcy przestępstwa składania fałszywych oskarżeń „Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania...