calculator-428294__340

Podział majątku a dopłata

Podział majątku wspólnego jest czynnością mającą na celu rozwiązanie kwestii majątkowych byłych małżonków. Za pomocą podziału przestaje istnieć wspólność majątkowa, która dotyczy przedmiotów należących do obu stron, czyli wchodzących w skład majątku wspólnego. Byli małżonkowie uzyskują w ten sposób wyłączne prawo nad przedmiotami, które wchodziły w skład majątku wspólnego. Gdy dochodzi do podziału majątku wspólnego, zazwyczaj przyjmuje się, że udziały w majątku byłych małżonków są równe.

Nierówny podział majątku wspólnego – jak wygląda to w praktyce

W praktyce zwykle nie udaje się dokonać podziału majątku wspólnego tak, aby każdy z małżonków mógł otrzymać przedmioty równej wartości odpowiadające udziałowi małżonków w majątku wspólnym. Strona, która otrzymała przedmiot niższej wartości może domagać się rekompensaty pieniężnej. Jest to dopłata przy podziale majątku wspólnego wyrównująca stratę.

Spłata i dopłata przy podziale majątku wspólnego

Ze spłatami i dopłatami będziemy mieli do czynienia, gdy wartość przyznanych składników przy podziale majątku nie jest jednakowa. Spłata ma miejsce, gdy jeden z małżonków otrzyma cały majątek wspólny. Jest on wówczas zobowiązany do spłaty drugiego małżonka. Dopłata przy podziale majątku występuje, gdy jedna ze stron otrzyma mniej wartościowe składniki majątku.

Dopłata przy podziale majątku wspólnego – jaka wysokość?

Aby można było ustalić wysokość dopłaty lub spłaty, konieczne jest ustalenie wartości składników majątku wspólnego. Wartości te ustalają pomiędzy sobą małżonkowie. Jeśli kwestia jest zbyt sporna, wartość składników majątku wspólnego ustala biegły rzeczoznawca sądowy. Zostaje on powołany przez sąd niemniej jednak na koszt małżonków.

Trudna sytuacja majątkowa a dopłata przy podziale majątku wspólnego

Trudna sytuacja majątkowa nie jest argumentem do obniżenia spłaty lub dopłaty. Strona zobowiązana do dopłaty może powołać się na sytuację majątkową i złożyć wniosek o ustalenie zapłaty w ratach. Należy pamiętać jednak, że sąd w takich sprawach bierze pod uwagę interesy obu stron.

Podobne artykuły

Podział majątku wspólnego a wina rozkładu pożycia

Kwestie rozwodu nie mają wpływu na sposób podziału majątku wspólnego. Nie zawsze dochodzi do orzekania o winie. Jeśli małżonkowie są zgodni co do tego, że chcą rozwodu bez orzekania winy, Sąd zaniecha orzekania. Niemniej jednak jeśli w sprawie o rozwód...