chain-1027864_960_720

Dozór elektroniczny – nowy projekt

Rządowy projekt ustawy wprowadzający zmiany w funkcjonowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego skierowany został do Sejmu. Należy zaznaczyć, że jest to projekt, który w swoich przepisach powraca do rozwiązań obowiązujących przed 1 lipca 2015 roku.

Jaki będzie dozór elektroniczny w świetle nowych przepisów?

Zgodnie z nowymi przepisami SDE będzie stanowił formę wykonywania kary pozbawienia wolności. Sąd penitencjarny w świetle nowego projektu mógłby udzielać skazanemu zgody na odbycie kary w formie dozoru elektronicznego, gdy spełniłby on łącznie poniższe warunki:

System Dozoru Elektronicznego umożliwia skazanym naprawienie błędów, żyjąc wśród społeczeństwa, przede wszystkim wśród rodziny i bliskich. Jak wynika ze słów przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, SDE jest o wiele tańszym narzędziem niż pobyt skazanego w więzieniu, a poza tym skutecznym, bo odgrywa ogromne znaczenie w procesie resocjalizacji. Dzięki dozorowi elektronicznemu skazany może wykonywać pracę, uczyć się i mieszkać w swoim domu, zachowując więzy rodzinne i społeczne.

Podobne artykuły

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary...