hand-325321__180

Na czym polega wydziedziczenie dzieci?

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku bliskich spadkodawcy, którym ustawowo zachowek przysługuje. Wydziedziczeni mogą więc zostać małżonek, dzieci oraz rodzice.

Wydziedziczenia dokonuje się tylko i wyłącznie w testamencie. Należy mieć tu na uwadze, że wydziedziczenie nie jest tym samym co pominięcie w testamencie. Dlatego też tylko dzięki skutecznemu wydziedziczeniu zstępni nie będą mogli wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zachowek.

Podstawa prawna wydziedziczenia

Skuteczne wydziedziczenie dzieci możliwe jest tylko na podstawie ważnego testamentu. Podstawą prawną skutecznego wydziedziczenia jest artykuł 1008 kodeksu cywilnego.

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych: dzieci, małżonka i rodziców zachowku, czyli wydziedziczyć, jeśli uprawniony do zachowku:

Kiedy nie można wydziedziczyć dzieci?

Jeśli żadna z powyższych przesłanek skutecznego wydziedziczenia nie będzie spełniona, osoba w ten sposób bezskutecznie wydziedziczona będzie mogła wystąpić do sądu z roszczeniem o zachowek, powołując się na bezzasadność wydziedziczenia. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy spadkodawca przebaczy osobie wydziedziczonej. Spadkodawca nie może w takiej sytuacji wydziedziczyć uprawnionego do zachowku.

Przebaczenie dokonane po wydziedziczeniu jest natomiast podważalne. Jeśli spadkodawcy zależy na tym, by spadkobierca miał prawo do spadku musi sporządzić nowy testament, w którym odwoła wydziedziczenie.

Spadkobierca wydziedziczony zawsze może podjąć próbę podważenia postanowień zawartych w testamencie podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, co wymaga jednak przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Podobne artykuły

Ubezwłasnowolnienie a dziedziczenie spadku

Osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność prawną, nie posiada natomiast zdolności do czynności prawnych.Oznacza to, że osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków. Tak więc może ona być spadkobiercą, jak również ubiegać...

Ugoda o zachowek

Zachowek to uprawnienie, które przysługuje osobom bliskim spadkodawcy, jeśli postąpił on w sposób krzywdzący wobec nich w zakresie dziedziczenia majątku spadkowego. Do osób tych należą dzieci, wnuki, małżonek oraz rodzice. Pokrzywdzenie może dotyczyć...

Roszczenie o zachowek

Zachowek jest instytucją spadkową, dzięki której interesy najbliższych spadkodawcy (dziedziczących na podstawie ustawy), tj. dzieci, wnuków, prawnuków, małżonków i rodziców zostają zabezpieczone z mocy prawa. Zachowek jest roszczeniem pieniężnym regulującym...

Na czym polega zachowek?

Przy instytucji spadkowej jaką stanowi zachowek warto się na chwilę zatrzymać. Jest ona bowiem bardzo ważnym zabezpieczeniem finansowym należnym każdemu ustawowemu spadkobiercy. Do osób z rodziny, które ustawowo dziedziczą majątek po zmarłym należą współmałżonkowie,...