divorce-908742_960_720

Separacja a dzieci

Separacja oprócz tego, że niesie za sobą skutki prawne, niesie też poważną szkodę dla dzieci. I to właśnie je sąd bierze szczególnie pod uwagę, a dokładnie ich dobro, ponieważ separacja nie może oznaczać zerwania więzów rodzinnych. W przypadku nieletnich dzieci sąd rozstrzyga kwestie alimentów i władzy rodzicielskiej. Rodzice zobowiązani są natomiast podjąć wspólny plan wychowawczy.

Plan wychowawczy a orzeczenie sądu

Jeżeli rodzice w porozumieniu ustalą plan wychowawczy wobec małoletnich dzieci, sąd może powierzyć im wspólną władzę rodzicielską. W planie tym powinny zostać uwzględnione najważniejsze kwestie dotyczące form opieki, kontaktów z dziećmi i podziału kosztów utrzymania.

W przypadku braku porozumienia sąd powierza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, drugiemu ograniczając do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków względem małoletnich dzieci sąd może również władzę rodzicielską zawiesić lub pozbawić jej.

Ponadto sąd bierze pod uwagę fakt, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Podobne artykuły

Opieka naprzemienna – co warto wiedzieć?

Obecnie przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego umożliwiają, aby władza rodzicielska po rozwodzie mogła być wykonywana przez rodziców wspólnie.Takie sprawowanie władzy rodzicielskiej to opieka naprzemienna. Sądy coraz częściej decydują o orzeczeniu...

Podział majątku wspólnego małżonków

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków już po ustaniu wspólności majątkowej jest częstym problemem. Strony nie mają wiedzy na temat tego, z jakimi żądaniami mogą wystąpić. Co warto wiedzieć o podziale majątku wspólnego małżonków? Z punktu widzenia...

Na czym polega zniesienie separacji?

Kilka słów o separacji Separacja jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dla małżonków, którzy mają problemy w związku. Czas ten może zostać wykorzystany, aby zastanowić się co dalej. Separacja może być zawarta w formie ustnej między małżonkami, jak również...

Rozwód czy separacja?

Rozwiązaniem problemów w małżeństwie może być separacja lub też rozwód. Jakie są podstawowe różnice między tymi dwoma pojęciami? O czym należy pamiętać, decydując się na jedno z wyżej wymienionych rozwiązań? Podjęcie decyzji o separacji, jak i ewentualnym...