divorce-908742_960_720

Separacja a dzieci

Separacja oprócz tego, że niesie za sobą skutki prawne, niesie też poważną szkodę dla dzieci. I to właśnie je sąd bierze szczególnie pod uwagę, a dokładnie ich dobro, ponieważ separacja nie może oznaczać zerwania więzów rodzinnych. W przypadku nieletnich dzieci sąd rozstrzyga kwestie alimentów i władzy rodzicielskiej. Rodzice zobowiązani są natomiast podjąć wspólny plan wychowawczy.

Plan wychowawczy a orzeczenie sądu

Jeżeli rodzice w porozumieniu ustalą plan wychowawczy wobec małoletnich dzieci, sąd może powierzyć im wspólną władzę rodzicielską. W planie tym powinny zostać uwzględnione najważniejsze kwestie dotyczące form opieki, kontaktów z dziećmi i podziału kosztów utrzymania.

W przypadku braku porozumienia sąd powierza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, drugiemu ograniczając do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków względem małoletnich dzieci sąd może również władzę rodzicielską zawiesić lub pozbawić jej.

Ponadto sąd bierze pod uwagę fakt, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Podobne artykuły

Na czym polega zniesienie separacji?

Kilka słów o separacji Separacja jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dla małżonków, którzy mają problemy w związku. Czas ten może zostać wykorzystany, aby zastanowić się co dalej. Separacja może być zawarta w formie ustnej między małżonkami, jak również...

Separacja – najważniejsze zagadnienia

Separacja jest instytucją prawną, którą może orzec sąd. Aby jednak mógł tego dokonać, musi ustalić, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie musi być trwały jak w przypadku rozwodu. Separacja polega na sądowym uregulowaniu...

Małżeńskie ustroje majątkowe – to warto wiedzieć

Jak wynika z przepisów prawa rodzinnego, podstawowym ustrojem majątkowym, który łączy małżonków jest majątkowa wspólność ustawowa. Powstaje ona z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. Trwa ona do śmierci któregoś z małżonków lub do chwili orzeczenia...

Podział majątku wspólnego małżonków

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków już po ustaniu wspólności majątkowej jest częstym problemem. Strony nie mają wiedzy na temat tego, z jakimi żądaniami mogą wystąpić. Co warto wiedzieć o podziale majątku wspólnego małżonków? Z punktu widzenia...