dziecko1

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – co warto wiedzieć?

Zasadniczo władza rodzicielska powstaje z chwilą urodzenia dziecka. Przysługuje ona zawsze obydwojgu rodzicom, niemniej jednak istnieją przypadki, kiedy możliwe jest jej ograniczenie. O jakich sytuacjach mowa?

Sytuacją pożądaną jest taka, w której dziecko wychowuje się w pełnej rodzinie. Wówczas o najważniejszych dla niego sprawach (np. leczeniu, ścieżce kształcenia) decydują wspólnie rodzice. Gdy jednak pojawiają się problemy np. z komunikacją między rodzicami, niezbędne jest zastosowanie innych rozwiązań mających na celu dobro dziecka. Niesymetryczny podział praw rodziców to jednak sytuacja wyjątkowa. Ograniczenie praw rodzicielskich matki, ojca lub obydwojga rodziców jest możliwe tylko niekiedy. Orzeczone może zostać przy tym zarówno na wniosek jednego z rodziców, jak i w drodze postępowania wszczętego z urzędu (wówczas wniosek składa inny podmiot niż rodzice, np. pracownik ośrodka pomocy społecznej).

Czym jest władza rodzicielska?

Wyjść trzeba od zdefiniowania pojęcia „władza rodzicielska”. Z punktu widzenia przepisów, stanowi ona katalog uprawnień i obowiązków rodziców wobec dziecka. Ustawodawca w art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego definiuje ją jako „obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”. W praktyce oznacza to, że władza rodzicielska powinna być wykonywana w taki sposób, by chronione było dobro dziecka i jednocześnie interes społeczny. Rodzice – przed podjęciem decyzji dotyczącej ich pociechy – powinni nie tylko porozumieć się, lecz także wysłuchać dziecko.

Gdy rodzice nie mogą się porozumieć

Brak porozumienia między rodzicami czy zaniedbywanie dziecka przez jedno lub obydwojga rodziców może być podstawą do ograniczenia im praw rodzicielskich. W takiej sytuacji sąd określa, do jakich obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka ogranicza władzę rodzicielską jednego lub obydwojga rodziców. Najczęściej chodzi o kluczowe decyzje, które dotyczą kraju zamieszkania dziecka, określenia jego ścieżki nauczania, leczenia czy rozwoju duchowego.

Poza kwestiami związanymi z porozumieniem się rodziców, sąd może ograniczyć ich prawa również w sytuacji, gdy zagrożone jest dobro dziecka. Wówczas możliwe jest wydanie zarządzenia, które będzie regulowało władzę rodzicielską rodziców względem ich pociech. O zagrożeniu mowa wówczas, gdy rodzice np. nadużywają alkoholu, nie interesują się losem dziecka lub zostali skazani na karę pozbawienia wolności. Innymi przyczynami uzasadniającymi ograniczenie władzy rodzicielskiej jest zaniedbywanie rozwoju dziecka (np. zaniedbywanie obowiązku szkolnego), namawianie do czynów przestępczych czy wyjazd rodzica (rodziców) za granicę i nieinteresowanie się losem dziecka. W każdej z wymienionych sytuacji konieczne jest podjęcie kroków prawnych.

Sprawa w sądzie rejonowym

Sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich zawsze odbywa się w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Właściwym wydziałem, do jakiego dokumenty skierować powinien rodzic lub innym podmiot, jest wydział rodzinny i nieletnich. Postępowanie toczy się w tzw. trybie nieprocesowym. Oznacza to, że rodzice są uczestnikami postępowania. W zależności od ustaleń, sąd może zdecydować o:

Jeżeli dziecko posiada majątek, sąd może również zdecydować się na powierzenie zarządu nim kuratorowi.

Konkretne skutki

Ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom pociąga za sobą określone skutki. Przede wszystkim niektóre decyzje dotyczące dziecka mogą być przez nich podejmowane za zezwoleniem sądu. W takim przypadku sąd dokładnie wskazuje, o jakie decyzje chodzi. Ponadto, rodzina może mieć nadzór kuratora sądowego. Dziecko, jak wskazano wyżej, może być też umieszczone w rodzinie zastępczej. Takie decyzje odnoszą się najczęściej do sytuacji, w którym władza rodzicielska została ograniczona zarówno matce, jak i ojcu. Najczęściej bowiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej dla jednego z rodziców występuje ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, drugi zaś nie uczestniczy w wychowaniu potomka i nie poświęca mu czasu. W takiej sytuacji sądy najczęściej decydują się o ograniczeniu władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców.

Sytuacja przejściowa

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem uznaje się za sytuację wyjątkową. Oznacza to, że rodzice mogą starać się o to, by przywrócić ją w pełni. W praktyce mówi się bowiem, że ograniczenie nie jest stanem nieodwracalnym – ma jedynie zabezpieczać interesy dziecka. Jeżeli rodzice nie są w stanie opiekować się i wychowywać swoje dziecko, konieczna jest pomoc. Gdy jednak przeszkody miną, rodzice mogą starać się o odzyskanie opieki nad swoją pociechą. W takiej sytuacji niezbędne jest skierowanie stosownych dokumentów do sądu. Ten zaś, wydając orzeczenie w tym przedmiocie, kierować będzie się dobrem dziecka.

 • Małgorzata Gracka

  Witam
  Mamy z ojcem dzieci ugode sadowa dotyczaca kontaktow dziecmi. Ojciec nie wywiazuje sie z wielu punktow, notorycznie sie spoznia po odbior dzieci, pije alkohol podczas spotkan dziecmi pomimo iz w ugodzie jest zakaz wprowadzania sie w stan nietrzezwosci, dzieci wracaja czesto glodne, z nieodrobionymi lekcjami. Gdy ida na weekend lekcjami do odrobienia i nauki lub czytania lektury – ojciec dzieci mowi ze takie reczy robi sie u matki bo u niego to maja miec wolne. Wiec zastanawia mnie co ja mam z tym zrobic bo wszelkie moje uwagi do ojca koncza sie wyzwiskami pod moim adresem. Wszystkie te informacje mam jedynie od dzieci i zadnych swiadkow doroslych. I jeszcze dokumenty dzieci, dowody i karty dzieki ktoryk moge wykupic dzieciom sieciowke na przejazdy komunikacyjne przetrzymuje ojciec i nie chce mi ich oddac. Co robic> Cy moge ogranicyc prawa ojcu>

  • http://adwokatgb.pl/ Kancelaria Adwokacka

   Pani Małgorzato, nasza Kancelaria nie udziela porad poprzez system komentarzy. Zapraszamy na spotkanie do Kancelarii, postaramy się pomóc.

 • Marlena zasmucona

  Nigdy z mezem sie nie klocimy nie pijemy nie bierzemy a chca nam ograniczyc tylko dla tego ze dziecko nie przybiera na wadze a urodzone jest w 27 tyg z waga 700 g a ma 15 miesiecy a dzis wazy 6200 dla mnie dzieci sa najwazniejsze kocham je oddalabtm za nie zycie mas moj tez .Jak sie bronic pomocy

Podobne artykuły

Czy dziecko może być świadkiem w sądzie?

Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest pozytywna – dziecko może być świadkiem w sądzie. Warto jednak wiedzieć, że w takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie mu odpowiednich warunków. Wystąpienie w charakterze świadka to dla wielu dorosłych źródło...

Władza rodzicielska po rozwodzie w świetle prawa

W orzeczeniu rozwodowym sąd zamieszcza także informację o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków. Komu może zostać powierzona opieka nad potomstwem po rozwodzie? Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci? ...

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Regulacja kontaktów z dzieckiem jest szczególnie ważna po rozwodzie jego rodziców. Jeżeli więc po rozwodzie byli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii, reguluje ją sąd na wniosek jednego bądź obojga rodziców. Do kontaktów z dzieckiem...

Adopcja a dziedziczenie

Dziecko adoptowane ma prawo dziedziczyć po swoich rodzicach. Zasada ta działa również w drugą stronę – osoby, które dokonały adopcji mają prawo do dziedziczenia po dziecku. Jak sytuacja wygląda w przypadku adopcji niepełnej? Ustawodawca rozróżnia dwa...